Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

 

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt av oss endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruk, klimautslipp og miljøskadelig atferd som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

 

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt av oss endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruk, klimautslipp og miljøskadelig atferd som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

 

Thermo-Floor AS ønsker å sikre at vi foretar bevisste valg av nye potensielle leverandører og produkter til videresalg med fokus på konkurransekraft, kvalitet, miljø, bærekraft og HMS. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å selge produkter som har en lang livsløpssyklus. Vi ønsker ikke å bidra til bruk og kast.

 

Primært vil vi at våre leverandører er miljøfokuserte gjennom alle sine ledd. Vi ønsker at våre leverandører er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 og i tillegg at de er ansvarlige for å iverksette og etterleve kravene i vår «Code of Conduct» som dreier seg om samfunnsansvar og etiske retningslinjer. Vi stiller krav til våre produsenter/leverandører og følger opp at det vi har avtalt faktisk overholdes. For å forsikre oss om dette har vi revisjon av våre produktleverandører to ganger i året.

Kompetanse/kapasitet

Foreta en grundig vurdering av leverandørens kompetanse målt mot våre behov. Sjekke leverandørens prestasjon i andre markeder. Leverandøren må ha nok kapasitet til å håndtere våre krav. Sjekke leverandørens ressurser; ansatte, utstyr, lagring og tilgjengelige materialer.

Kvalitet

Leverandøren må dokumentere at den stiller høye krav til kvalitet, miljø og HMS.Vi ønsker primært at våre leverandører er ISO 9001 og ISO 14001-sertifisert og i tillegg at de er ansvarlige for å iverksette og etterleve kravene i vår (Code of Conduct) «samfunnsansvar og etiske retningslinjer».Vi ønsker primært at våre leverandører jobber på en bærekraftig måte gjennom alle sine ledd.Ved å samarbeide med leverandører som representerer kvalitet, unngår vi «kjøp-og-kast» og vi sikrer at produksjonsverktøyet kan repareres hvis det går i stykker.Leverandøren må også vise oss at den ønsker å forplikte seg til et langvarig kundeforhold (avtaleinngåelse) og at vi verdsettes som en prioritert kunde.

 

Produktgaranti

  • Krever minimum 5 års produktgaranti på produkter.

 

Etikk og miljø

  • Leverandørens satsing på bærekraft, og dens tilslutning til miljølovene og beste praksis. Hva er det leverandøren gjør for å lette sitt miljømessige fotavtrykk? Be om få bevis på grønne utmerkelser, eksempel ISO 14001:2015 og Miljøfyrtårn. 
  • Hvordan behandler leverandøren sine ansatte og menneskene rundt? Vi sender leverandøren vår kontrakt for Code of Conduct og skjemaet må signeres av leverandøren.

 

Miljøvurdering

  • Varen pakkes, emballeres og sendes på en miljømessig og økonomisk god måte. 
  •  Vi vil under ellers like vilkår, velge den leverandøren som har best miljøprofil og som kan levere med minst mulig miljøutslipp
  •  Det er et absolutt krav at leverandører har CE godkjenning på sine produkter og oppfyller relevante normkrav. 
  •  Alle produsenter/leverandører må kunne dokumentere REACH og ROHS. 
  •  Ved vurdering av nye produkter og leverandører tas livsløpsvurdering av produktet i betraktning. Den totale miljøbelastningen, altså produktets «carbon footprint» gjennom hele produktets levetid.

Samsvarsvurdering

Vår samsvarsvurdering sikrer at vi er i samsvar med alle relevante lovkrav i HMS-lovgivningen. Det sikrer at arbeidet planlegges og organiseres i samsvar med lovkravene og sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, en bærekraftig virksomhet, forebygging av ulykker og skader både på mennesker, miljø og brukere av bedriftens produkter og tjenester, samt et godt omdømme.

Miljømål

Thermo-Floor AS har et overordnet miljømål om å øke omsetningen uten å øke miljøparameterne tilsvarende. Vi har et miljøregnskap med miljømål.

Avfall

Riktig avfallshåndtering og reduksjon i mengde avfall er en viktig forutsetning for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn og sirkulær økonomi.
Thermo-Floor AS har valgt å fokusere på;
- antall kg restavfall og
- andel av kildesortert avfall

Drivstoff

Bruk av bærekraftige transportmidler og nullutslippskjøretøy er nøkkelen til å redusere CO2-utslipp.
Thermo-Floor AS har valgt å fokusere på;
- antall liter drivstoff
- drivstofforbruk per mil
- antall kjørt kilometer

Energi

Thermo-Floor holder hus i et nytt bygg bygd etter TEK 17 i 2019. Det er et karbonnøytralt bygg. Bygget har fjernvarme og elektrisk oppvarming, balansert ventilasjon og automatisert strøm- og lysstyring.
Til tross for et meget energieffektivt bygg fokuserer Thermo-Floor AS allikevel på det;
- totale forbruket kWh
- energiforbruket pr. m3

Miljøsertifiserte produktleverandører

Tett samarbeid i hele verdikjeden er en viktig forutsetning for utvikling mot et mer bærekraftig produktsortiment. Vi ønsker primært at flest mulig av våre leverandører er ISO 14001 eller ISO 9001 sertifiserte.

Thermo-Floor AS har valgt å fokusere på;
- antall miljøsertifiserte produktleverandører

Prosjekteringstegninger

Ved å lage prosjekteringstegninger så bidrar vi til at kunden sparer tid de ellers ville ha brukt til å beregne innkjøp og tilpasning av produktet. Kunden får en ferdig tegning, beskrivelse og produktoversikt. Tid og penger spart og andelen feilprosjektering reduseres.

Thermo-Floor AS har valgt å fokusere på;
- antall prosjekteringstegninger

Sykefravær

Thermo-Floor AS har valgt å fokusere på;
- å nå målet om ikke høyere sykmeldingsprosent enn 2%

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.